Tips inför eventet


Vem som helst i Sverige
kan kalla sig för föreläsare, då det inte finns någon certifiering på samma sätt som det finns för advokater eller läkare. En del föreläsare är anslutna till olika talarförmedlingar, som hjälper till med att boka in till olika evenemang och föreläsningar. Detta hindrar inte att du själv kontaktar en talare eller föreläsare som du vill ska genomföra en inspirerande föreläsning, vissa föreläsare kan dock lämna din förfrågan vidare till sin agent.

Tips inför talet eller föreläsningen vid ert event


Välj ämnet med omsorg

Grundstolpen för er föreläsning är ämnet och hur ni formulerar ämnet i era inbjudningar till besökare, kunder och gäster. Det kan göra skillnad om ni har en bra formulering för formuleringen, jämfört med en mindre bra (för att inte säga riktigt dålig), som kanske missuppfattas av den som läser inbjudan.


Tid och plats

Om det är ett event för den breda allmänheten, är det med fördel om ni lägger eventet på bra tider som passar besökarnas arbetstider och på platser som det är lätt att ta sig till och från. Detta gäller även för företagare, men där kan ni tänka på att ha det på andra tider. Det är inte ovanligt att arrangemang sker mellan torsdagar – söndagar på dagtid, så att företagare kan besöka innan eller mellan olika kundbesök och privatpersoner kan besöka på sin fritid. Var eventet äger rum har också stor betydelse – ju mer centralt och lättillgängligt det är, desto lättare är det att få in ”drop in-besökare” som annars aldrig skulle besöka eventet.


Val av föreläsare

När ni ska välja talare som ska hålla i en föreläsning, så finns det olika aspekter som ni kan ha i åtanke;

  • Ska det vara en kvinnlig eller manlig föreläsare? Vissa ämnen kan passa bättre att ha kvinnliga föreläsare respektive manliga föreläsare – tänk ett steg längre ibland, det behöver inte alltid vara män som talar om fotboll eller kvinnor som talar om virkning, men när det gäller mens och att vara gravid, finns det fördelar att det är kvinnor som är talare och föreläsare.
  • Ska det vara en eller flera kända talare som ska hålla hela eller delar av föreläsningen? Visst kan det finnas fördelar att ”namnet” drar en del besökare, men ställ er frågan om det gynnar kvalitén i talet och föreläsningen eller vad ni ska ha fokus på.
  • Ska ni boka talaren eller föreläsaren via en talarförmedling eller utan mellanhänder? Vissa talare och föreläsare är anslutna till olika talarförmedlingar och måste bokas via dessa, andra kan boka själva. Stäm av med talaren för att se hur det är för just honom eller henne.
  • Har ni önskemål eller krav på att det ska vara Sveriges bästa talare eller någon som kan tala om ämnet? Namnet på talaren ska inte vara avgörande, om det är landets bästa talare så kan prisbilden också vara högre än om ni vidgar era vyer och beaktar flera olika alternativ.
  • Vilka är det som ska lyssna på talaren och föreläsaren? Utgå från målgruppen, när ni ska välja talare och föreläsare.


Med detta som utgångspunkt,
kan du sedan kolla om vilka talare och föreläsare som kan prata om detta ämne. När du har tre-fem personer, kan du sedan begära in offerter från dessa och ta ställning till om det ligger inom ramen av din budget.


Ha i åtanke om att en talare
och föreläsare ofta har kostnader i samband med föreläsningen samt lägger ner många timmar för att förbereda sig inför just ditt arrangemang. En talare eller föreläsare behöver ha detta i beaktande – om fakturan ligger på 20 000 kronor exklusive moms och talaren förberett sig i 20 timmar samt restid, har talaren ett faktiskt pris på max 1000 kronor per timme. Ha det i åtanke när talaren ”bara” står på scenen i tre kvart.


Välkommen med din förfrågan eller boka en talare redan i dag!

Boka en talare i dag!Med en inspirerande talare,
kan ni få ett lyckat event!

Tänkvärt

nätcasinon kan du både tjäna storkovan och förlora hela stycket!